Archive for the 'Allmänt' Category

Kolla angreppsgraden av varroa

Jag talade med Åke Brånn häromdagen. Han arbetar med ligusticabiet, både med VSH-bin och ”vanliga” ligustica. Han kontrollerar angreppsgraden varje år med skakburken (alkoholtvättning av 1 dl/ca 300 bin). För att kunna göra urval för bättre varroaresistens på sin stam behandlar han inte rakt över alla samhällen. Med hjälp av kontrollen väljer han ut de sämsta samhällen som ska få
Read more…

Det har varit en intensiv sommar

Sommaren har varit intensiv. Jag har fokuserat på skötseln av bin och fått lämna andra aktiviteter åt sidan, som att skriva på bloggen. Vi får se om det blir nån ändring på det nu när invintringen snart är klar. Många erfarenheter. Mycket tänkande och analyserande.   Detta har hänt sen sist: Ta hand om några samhällen som dött i februari
Read more…

Honungstå

Jag har haft problem med nageltrång på en av mina stortår under ganska lång tid. Den har varit inflammerad och mycket öm. Till sist frågade jag min fru Gunvi om hon kunde förbarma sig och operera den. Hon är fotvårdsterapeut, fast hon har inte arbetat med det på många år. Men hon har alla verktyg som behövs.  fräsning och borrning
Read more…

Anekdotisk vetenskap

Uttrycket ”anekdotisk vetenskap” låter som en motsägelse, eftersom en anekdot kan vara långt ifrån vetenskaplig. När vi diskuterar bin, varroa, varroamotstånd, bins beteende och liknande saker kan det vara en bra sak att tänka på hur vi argumenterar, kvaliteten på bevis för olika saker, hur vi drar slutsatser och vad sanningen är. Det är ett omfattande område för diskussion. Men
Read more…

Mer virus pga det kyliga vädret

Vädret har gett den kyligaste maj sedan 1962, 12 år innan jag var biodlare. Bina har haft svårt att hämta pollen samtidigt som de försökt hålla igång äggläggningen för att komma i slagstyrka när sommardraget kommer, som vi alla hoppas. På fälten har de dock kunnat hämta från vinterraps. I skogen har det funnits blåbär och nu lingonblom. Pollen är
Read more…

Hej alla biodlarvänner, och god fortsättning på det nya året!

Ett Gott Nytt Ekologiskt År! Om ni som läser detta fungerar som jag gör, så längtar ni intensivt efter våren och efter allt det härliga som vi då, förhoppningsvis, får uppleva. Jag tänker förstås i första hand på våra bin och allt som har samband med dem. Nu, så här i januari, finns ju anledning att fortfarande hålla sig med
Read more…

Brandkåren räddade bin

Igår brann flera uthusbyggnader på en stor gård. Nära en byggnad har jag en av mina bigårdar. Närmsta bikupan är nog bara 6-7 meter ifrån. När jag fick telefonsamtalet och var på väg i bilen funderade jag och tänkte att det var nog sädestorken som startat branden – och det var det. Och byggnaden närmast bina bestod främst av en
Read more…

2014 – Ett År med nya möjligheter!

Visst har det börjat lossna lite för framsynta och fritänkande biodlare som vill hjälpa bina att själva klara varroan. Inläggen på denna blogg är ett av bevisen för den saken. John Harbo´s föreläsning i Skövde i maj 2013 gav alla oss avelskämpar rejält med råg i ryggen! Till slut har ju ändå etablissemanget insett att deras trovärdighet sätts ifråga alltmer
Read more…

Analys av försök med små celler

I ett tidigare inlägg finns en länk till en pdf-fil med analys av hur forskarna har designat sina försök med små celler. Det finns försök med positiva slutsatser då det gäller de små cellernas inverkan på varroans tillväxttakt och det finns försök som inte visar detta. Inget försök undersöker överlevnadsförmågan hos bina i relation till liten cellstorlek. Eller eventuell annan
Read more…

Behövs våra biraser?

Om våra biraser kan det ibland föras en debatt. Ofta handlar det om att, i slutänden, få mesta möjliga acceptans för den ras man själv valt att odla. Ibland kan det handla om något som är större än så. De flesta som har läst Broder Adams skrifter där han beskriver sina resor i världen, fascineras av allt han fick uppleva.
Read more…