Archive for the 'Biets fiender' Category

Jantelagen och Den ofrivillige rådgivaren

”Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge.”         Verner von Heidenstam, 1902, Åkallan Och Löfte     Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt. Det är en uppdiktad lag i
Read more…

Waxmal med DWV?

När jag gjorde avläggare igår såg jag något som såg ut som större vaxmalen, men med förkrympta vingar. Den sprang och gömde sig precis som vaxmalen gör. Ibland flyger de iväg, men inte den här. Är det större vaxmalen? Kan vaxmal angripas av Deformed Wing Virus? Kan den sprida viruset till andra bin? Jag tror dock inte så effektivt som
Read more…