Archive for the 'GMO' Category

Giftig virusgen i GMO

En virusgen som kan vara giftig för människor har missats när GMO-grödor har bedömts beträffande säkerheten. GMO-grödor som majs och soja, som odlas runt om i världen för både människor och husdjur har den aktuella genen. En ny studie av EU: s officiella livsmedelsvakthund, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), har visat att den internationella godkännandeprocessen för GMO-grödor inte identifierat genen.
Read more…