Archive for the 'Drottningodling' Category

Två veckor vid ELGON-centret

Sibylle och Wolfgang Kempf, Tyskland: (De har en eget forum för diskussioner om behandlingsfri biodling: http://www.vivabiene.de/  på tyska. Deras smeknamn där är SiWolKe. Sibylle är aktiv på olika forum. Hon har prövat olika slags bin i sina ansträngningar för behandlingsfria bin och samarbetar med ett antal biodlare i Tyskland i denna sak. De har skaffat en del Elgondrottningar som de
Read more…

En lokalt anpassad varroaresistent bistam

http://www.happyhollowhoney.com/   Richard Reid bor på landsbygden i Virgina, USA. Han började med bin 1973. Biodling var enkel då, nästan bara att sätta på och ta av lådor. 1995 hade alla hans bin dött på grund av varroakvalstret. Han tyckte inte om kemikalier och använde inte sådant i sina bisamhällen. Ett paketbi-samhälle han köpte då dog också, efter bara två
Read more…

Manipulera drottningodlingsbrädan

Pasagas drottningodlingsbräda är bäst. http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=234 På yngelrummets plats placeras en drottninglös låda, med eller utan yngel, gärna bistark. Den kommer att ta emot många flygbin från yngelrummet. På den placeras drottningodlingsbrädan, med en liten öppning bakåt. (Bild 1)   Bild 1 Ovanpå placeras yngelrummet. Om samhället är bistarkt har man sen spärrgaller samt en skattlåda. (Bild 2) Nästa dag larvar man
Read more…

Se upp bigubbar!

Så känns det när min systerdotter Rebecka (nästan, hennes mamma är som min syster fast hon är min systers dotter) efter att ha tittat hur jag larvade om en larv nu sköter hela min drottningodling, sköter startsamhällena, kläckskåpet, gör iordning apideor med foder, ramar, fyller med bin och ger en mogen drottningpuppa.   Omlarvning och skötsel av Pasagas drottningodlingsbräda. Hon har
Read more…

Avläggare med avelsdrottningar

 Avläggare med avelsdrottning i någon av de två vänstra avläggaren som skall hem. Kvar blir den understa yngellådan. Förra hösten hade jag 36 potentiella avelsdrottningar, fullstora samhällen med drottningar från året innan som inte hade behövt varroabehandling under 2013. I våras kollade jag upp övervintringen på dessa extra noga och följde deras utveckling. De bästa i utveckling, inga tecken på
Read more…

Första utökningen för året

För några dagar sedan började jag kolla samhällena för behovet av utökning och behov av foderramar. Jag tog ju bort ytterramar i översta lådan från samhällen i november där biklungan hade dragit ihop sig mycket. Det var foderramar som jag förvarat över vintern att användas till de samhällen som behöver dem mest nu på våren. Det är inte alltid så
Read more…

Varje biavlare bör VSH-testa sina avelsdrottningar

John Harbo   VSH – egenskaper VSH (Varroa Sensitive Hygiene ) är en egenskap hos arbetsbin. Arbetsbipuppor med varroakvalster som har avkommor städas ut. Det fertila honkvalstret överlever, men all avkomma till henne dör, liksom arbetsbipuppan. Arbetsbipuppor med varroakvalster som inte har avkommor städas inte ut. VSH-egenskaperna styrs av två gener. Generna finns i dubbel upplaga, två par av gener
Read more…

Fylla parningskupor med bin

  Gör det du ska tillräckligt bra. Perfekt är ofta inte nödvändigt. Det sparar tid – och pengar. Det är bäst för bisamhället att dess drottning parar sig med många olika drönare, också härstamningsmässigt. I dessa varroatider är det maximalt viktigt att bisamhället får all hjälp det kan få för bästa möjligheter att överleva och prestera. Den genetiska variationen också
Read more…

Den bästa drottningodlingsmetoden

  Pasaga Ramic skrev om hur han använder Snelgrovebrädan i en drottningodlingsmetod han utvecklat i Bitidningens juni-nummer 2013. Jag provade den i år omedelbart. Jag valde ut ett inte så starkt samhälle med yngelrummet på två av mina shallowlådor istället för på tre som jag brukar ha. Det var endast lite bin i skattlådan, dvs den tredje lådan. Då jag
Read more…