Archive for the 'Bikupor' Category

1500 utan varroakemikalier

   South Dakota är Buffalo och Indianland i norra delen av Mellanvästern i USA. Jag pratade med Chris Baldwin för ett tag sedan. Han är pollineringsbiodlare med ca 1500 bisamhällen. På sommaren är hans bin närmare hemmet i South Dakota. I februari pollinerar de mandel i Kalifornien. Efter det körs de till södra Texas för drottningodling och tillverkning av nya
Read more…

Avläggare med avelsdrottningar

 Avläggare med avelsdrottning i någon av de två vänstra avläggaren som skall hem. Kvar blir den understa yngellådan. Förra hösten hade jag 36 potentiella avelsdrottningar, fullstora samhällen med drottningar från året innan som inte hade behövt varroabehandling under 2013. I våras kollade jag upp övervintringen på dessa extra noga och följde deras utveckling. De bästa i utveckling, inga tecken på
Read more…

Biodling som konstart

Det är skillnad på biodling och biodling. Du kan köpa ett bisamhälle eller två, sätta på lådor och ta av lådor. Behandla mot varroa,  ge socker till vintern, slunga honung, äta en del och sälja en del. Eller du kan köpa några avläggare och börja leva tillsammans med bina för att lära känna dom och lyssna på dom vad dom
Read more…

Höstarbete i bigården

Packramar och foderrramar I oktober/november har de flesta av de gamla bina som inte ska övervintra till nästa år försvunnit ur kuporna. Bina har dragit ihop sig i vinterklot, löst eller hårt beroende på temperaturen. De är definitivt yngelfria. De bisamhällen som inte har nya drottningar har om de inte besväras av större mängder varroakvalster bara lite täckt yngel kvar
Read more…

TBH ännu mer naturligt, men behövs det?

Faktum är att min rubrikfråga är felformulerad, för att väcka intresse. Topplistkupor, ramarna är bara topplister är mer naturligt för bina. Bina verkar bli mer harmoniska. Bin som är litet aggressiva i traditionella ramkupor blir lugnare i TBH-kupor, säger i alla fall de som arbetar med sådana. I vilket fall som helst verkar bina i dessa lugna, i de flesta
Read more…

Att måla eller inte måla…

  Det började för mer än 25 år sedan… Eller rättare sagt: det var då det aldrig började… Det var då jag började utöka antalet bisamhällen. Jag hade gjutit kupor själv i polyuretan. Men jag stod inte ut med giftigheten i tillverkningsprocessen trots att kuporna blev bra. Och jag ville få billigare kupor. Det är dyrt att utöka mycket. Att
Read more…