Archive for september, 2013

Behövs våra biraser?

Om våra biraser kan det ibland föras en debatt. Ofta handlar det om att, i slutänden, få mesta möjliga acceptans för den ras man själv valt att odla. Ibland kan det handla om något som är större än så. De flesta som har läst Broder Adams skrifter där han beskriver sina resor i världen, fascineras av allt han fick uppleva.
Read more…