Archive for november, 2013

Honung istället för antibiotika i operationssåret

Katten Yngve hade en bit av en kattklo kvar i ljumsken efter revirslagsmål med grannkatten för ett par år sedan. Han förlorade kampen då, han var ju inte ens ett år, stackarn. Såret läkte aldrig helt, emellanåt sprack bölder. Nu var det dags att gå till veterinären, som klippte upp och klippte bort bindvävnad som kapslat in klobiten. Sen tog
Read more…

Biodling som konstart

Det är skillnad på biodling och biodling. Du kan köpa ett bisamhälle eller två, sätta på lådor och ta av lådor. Behandla mot varroa,  ge socker till vintern, slunga honung, äta en del och sälja en del. Eller du kan köpa några avläggare och börja leva tillsammans med bina för att lära känna dom och lyssna på dom vad dom
Read more…

Höstarbete i bigården

Packramar och foderrramar I oktober/november har de flesta av de gamla bina som inte ska övervintra till nästa år försvunnit ur kuporna. Bina har dragit ihop sig i vinterklot, löst eller hårt beroende på temperaturen. De är definitivt yngelfria. De bisamhällen som inte har nya drottningar har om de inte besväras av större mängder varroakvalster bara lite täckt yngel kvar
Read more…

TBH ännu mer naturligt, men behövs det?

Faktum är att min rubrikfråga är felformulerad, för att väcka intresse. Topplistkupor, ramarna är bara topplister är mer naturligt för bina. Bina verkar bli mer harmoniska. Bin som är litet aggressiva i traditionella ramkupor blir lugnare i TBH-kupor, säger i alla fall de som arbetar med sådana. I vilket fall som helst verkar bina i dessa lugna, i de flesta
Read more…