Archive for december, 2013

Europa visavi USA: avelsarbete för varroaresistens

På min engelska blogg svarade Rüdiger Dietrich på mitt inlägg på jämförelsen mellan resistensaveln mot varroa i Tyskland och USA. http://www.elgon.es/diary/?p=311 Det var ett bra komplement som jag gjorde till ett eget inlägg. Här kommer det översatt till svenska: Som tysk måste jag naturligtvis svara på Eriks bidrag ”Breeding varroa resistence: Germany versus USA” … 🙂 . När det gäller
Read more…

Varroastrategier i Tyskland och Amerika

Häromdagen fick jag den tyska bitidningen Imkerfreund nr 12-2013 i postlådan. I den fanns det två saker jag lade märke till. Varroabehandlingskonceptet i delstaten Hessen i södra Tyskland och en intervju med en tysk forskare som leder ett avelsprojekt för varroaresistens som bygger på deltagande av vanliga biodlare. Man redovisar ett visst mått av framgång. Tyskland Varroan har funnits i
Read more…

Peter Donovan har slutat

 Peter Donovan, född 27 aug 1927, död 3 dec 2013. Peter Donovan slutade aldrig riktigt då han gick i pension från biavdelningen vid Buckfast Abbey i sydvästra England. Broder Adam dog vid 97 års ålder. Peter Donovan fortsatte  i flera år ytterligare att leda arbetet.   Peter kom till klostret redan 1939 vid 12 års ålder då kriget bröt ut.
Read more…

Analys av försök med små celler

I ett tidigare inlägg finns en länk till en pdf-fil med analys av hur forskarna har designat sina försök med små celler. Det finns försök med positiva slutsatser då det gäller de små cellernas inverkan på varroans tillväxttakt och det finns försök som inte visar detta. Inget försök undersöker överlevnadsförmågan hos bina i relation till liten cellstorlek. Eller eventuell annan
Read more…

Avel för varroaresistens ger resultat

http://vshbreeders.org/forum/showthread.php?tid=211 Ansträngningar för att få fram bin som själva klarar av varroan ger resultat! Men det kostar ansträngningar, lite fler döda samhällen. Och en del som inte ger nån honung. Dess byter man drottning i. De här två kriterierna när man släpper upp kvalstermängden lite är de viktigaste! Det är uppmuntrande att få goda rapporter. Här ovan är en!