Archive for januari, 2014

Att dela med sig av varroakvalster

Varroakvalster sprids lätt till andra bisamhällen. Ibland verkar dock detta inte vara av tillräckligt stor betydelse när man utformar försök med bin eller inrättar områden för utveckling av kvalsterresistenta bin. Ibland kan man undra varför kontrollsamhällen i resistensförsök placeras i samma bigård, eller inom en radie av 2 km från försökssamhällena. Speciellt när man låter varroapopulationen växa i en eller
Read more…

2014 – Ett År med nya möjligheter!

Visst har det börjat lossna lite för framsynta och fritänkande biodlare som vill hjälpa bina att själva klara varroan. Inläggen på denna blogg är ett av bevisen för den saken. John Harbo´s föreläsning i Skövde i maj 2013 gav alla oss avelskämpar rejält med råg i ryggen! Till slut har ju ändå etablissemanget insett att deras trovärdighet sätts ifråga alltmer
Read more…

Enbart killerfaktorn är inte tillräcklig

Framsteg sker genom människor som är fokuserade på att finna lösningar på problem och bidrar så till att göra livet lättare för oss alla. När människor är engagerade för en uppgift, bör vi  därför vara tacksamma och om möjligt försöka hjälpa till. Men det kan ibland vara så att i stället möter de motstånd från personer som ser dem som
Read more…