Archive for januari 15th, 2014

Att dela med sig av varroakvalster

Varroakvalster sprids lätt till andra bisamhällen. Ibland verkar dock detta inte vara av tillräckligt stor betydelse när man utformar försök med bin eller inrättar områden för utveckling av kvalsterresistenta bin. Ibland kan man undra varför kontrollsamhällen i resistensförsök placeras i samma bigård, eller inom en radie av 2 km från försökssamhällena. Speciellt när man låter varroapopulationen växa i en eller
Read more…