Archive for juli, 2014

LN plastram med små celler

 Hel Langstroth sågad till att passa i en LN-låda Mann Lakes standardplastram, deras billigaste, har små celler, något lite större än 4,9 mm. Det fina är att även bin födda i stora celler bygger ut dessa i de flesta fall utan problem. Blir det drönarceller lite för mycket skär man bort dessa med en kniv och bina får bygga om
Read more…

Ny trädsvärm

Gerdvall tog en svärm för några dagar sen från trädet han tog en svärm från förra året. http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=579 Fortfarande lika små bin, men litet ljusare. Han kollade i samhället  från förra året härom dagen, inte bara nedfallet efter tymolbehandlingen. Han var ju nyfiken på hur mycket kvalster de hade. Då upptäckte han att det samhället svärmat. den enda av hans
Read more…

Vinglösa bin är slutet för bisamhället?

I Ystads Allehanda 16 juli uttalar sig Pros Henrik Smith om den största skadegöraren i bisamhället – varroakvalstret. Tidningen återger att han säger att när vinglösa bin visar sig dör bisamhället snart. Skulle så vara fallet skulle jag aldrig ha kunnat haft så mycket bin, kommit så långt i min biavel eller fått så mycket honung. Jag har hört liknande
Read more…

Bekämpning och avel mot varroan

Randy Oliver skrev i American Bee Journal att en biodlare som har bisamhällen som är lite mer motståndskraftiga mot varroa är skyldig biodlarvärlden att odla drottningar från dem. Samtidigt skrev han att biodlare som inte har mer motståndskraftiga bin som inte gör något mot varroan är oansvariga, mot bina, mot sig själva och mot sina biodlargrannar. Bakgrunden är att 60
Read more…

Trädsvärm från 2013

Förra året tog en biodlarkollega med Elgonbin i Hallsberg, Stig Åke Gerdvall, en svärm i juli som kom från ett gammalt träd med bin i utkanten av Elgonområdet i Kumla-Hallsberg. Håligheten var inte stor och svärmen var inte stor. Men bina levde i trädet i år också. Svärmen förstärkte han förra året med några yngelramar från andra samhällen. De fick
Read more…

MP-samhället utvärdering

Jag har delat med er hur det här muliparameter-samhället som jag kallar det har utvecklats. Det har fått några fler plastramar med små celler och de har varit placerade enligt vad jag kallar här naturlig positionering. Samhället hade också en svår erfarenhet i vintras/våras med möss som bodde gott i nedersta lådan. Samhället gav en toppskörd som första skörd i
Read more…

Första skörden från multiparameter-samhället

Förra året fick det här samhället en hel låda plastramar 4.95 cellstorlek placerade med naturlig positionering, http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=434 Det här samhället var ett mycket trevligt samhälle, genomsnittligt vad gäller skörd, men det behövde lite tymol mot varroan då det hade lite vinglösa bin under en kort period. Det invintrades med lådan med plastramar som översta lådan av tre, full med honung.
Read more…

Drottningen från väggen

Fem dagar efter att jag tog hand om svärmen från väggen kollade jag den. Jag placerade den ungefär 3 km från huset den kom ifrån, för att hjälpa till att påverka bistammen i trakten. Det var ingen stor svärm, men den kommer att kunna klara vintern. Den hade placerat sig på den del av kupan som hade mellanväggar, byggt ut
Read more…