Archive for oktober 22nd, 2014

Förnekelse av historien

Det har ibland förekommit tvivel på att binas cellstorlek verkligen förstorats under 1900-talet, jämfört med hur de naturligt byggde själva före mellanvägens tillkomst. Det är främst i tyskspråkiga områden eller områden som påverkats av dessa där detta förekommit. Ibland dyker det upp en och annan artikel på tyska som säger så. Jag har mer än en gång förvånats över detta.
Read more…