Archive for november, 2014

Höststyrka

När bina dragit ihop sig ordentligt i vinterklot ser man bistyrkan inför vintern. Har de dragit ihop sig mycket och lämnat flera ramar tomma på bin tar jag bort en eller fler ramar och ersätter med isoler-”ramar”  tillsågade av markskiva av olika tjocklekar. Bina äter inte upp dem lika fort som lös cellplast (frigolit). De borttagna ramarna förvaras i staplar
Read more…

Små celler och VSH

Det har genomförts många test genom åren med liten cellstorlek för att undersöka kvalstrets reproduktion. Man har menat att man då undersökt den eventuella varroaresistensen hos bina. Det kan vara delvis sant, men bara delvis. Fokus har legat på kvalstret, inte på binas eventuella aktiviteter för att ta hand om kvalstret. Ett exempel på binas aktiviteter i detta sammanhang är
Read more…