Archive for februari, 2015

Att förstå historien

Det var först 1876 som man kunde köpa vaxmellanväggar mer allmänt, då i USA. De tillverkades av A I Root och hade cellstorlek 5 celler per tum, något mindre än 5,1 mm. Det angavs som genomsnittsstorleken för arbetarbiceller i en bikupa.1 Ingenstans i bilitteraturen kunde man hitta uppgifter om att de mindre cellstorlekarna i första hand användes till yngel och
Read more…