Archive for april, 2015

Bästa samhället i april

Det här samhället hade 20 kg honung kvar vid invintringen. Dessutom fick det ca 10 kg socker. Första vecka i april hade det kvar kanske knappt 10 kg foder. Det fick en foderram i skattlådan som sattes på för säkerhets skull. Som synes ingen utsot, oisolerade trälådor fulla med bin på hösten, mycket bin hela vintern, överfullt i början av
Read more…

Biodling är en allvarlig sak

Biodling är en mycket viktig sysselsättning – för både större och mindre biodlare. När du är en biodlare bidrar du till naturens och samhällets fortsatta existens. Det finns en skillnad i attityd i allmänhet till biodlingen på de olika sidorna av Atlanten. I norra Europa är det en väldigt allvarlig sak – inte bara att vara biodlare, utan också mycket
Read more…

Svensk Biavel

Svensk Biavel är ett samarbetsprojekt mellan de två biodlarorganisationerna i Sverige, Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF). Man fokuserar nu på avel av varroaresistenta bin, framför allt på VSH-egenskapen, Varroa Sensitive Hygien. http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=290 Nyligen hade man en konferens i Skövde om varroaresistensavel. På SBR:s riksförbundsmöte 18-19 april hade man under en timme ett s k riksförbundstorg med ett chatthörn
Read more…

Jantelagen och Den ofrivillige rådgivaren

”Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge.”         Verner von Heidenstam, 1902, Åkallan Och Löfte     Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt. Det är en uppdiktad lag i
Read more…

Foderkoll igen, snart utökning

För en månad sen gjordes första foderkollen och ett antal döda samhällen plockades hem för att sortera deras ramar i sådana som kan användas, foderramar och för yngel, samt sådana som skulle smältas ner. En del samhällen behövde extra foderramar som fanns i lager. Sådana ramar som plockats undan i november, ytterramar som bina lämnat i översta lådan. Där blev
Read more…

Tveeggat svärd

Bekämpningsmedel mot skadegörare har inte bara positiva sidor. Det är bra att känna till för- och nackdelar då man bestämmer sig för en bekämpningsstrategi. Jag har valt att investera långsiktigt i ett avelsarbete för ett varroaresistent bi. Tills man har nått målet kommer man säkert i valsituationer att använda bekämpningsmedel. Om man inte är intresserad av att arbeta för ett
Read more…

Biskakaren

Ett bra sätt att få en uppfattning om varroaläget i ett samhälle och som kanske tar 5 minuter vid bikupan, är att skaka några hundra bin i alkohol med hjälp av en speciell biskakare gjord för ändamålet. För ett år sedan gjorde jag ett inlägg om en skakburk: http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=494 Här får du mer tips. Du kan göra en biskakare själv
Read more…