Archive for april 19th, 2015

Svensk Biavel

Svensk Biavel är ett samarbetsprojekt mellan de två biodlarorganisationerna i Sverige, Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF). Man fokuserar nu på avel av varroaresistenta bin, framför allt på VSH-egenskapen, Varroa Sensitive Hygien. http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=290 Nyligen hade man en konferens i Skövde om varroaresistensavel. På SBR:s riksförbundsmöte 18-19 april hade man under en timme ett s k riksförbundstorg med ett chatthörn
Read more…