Archive for augusti, 2019

Kolla angreppsgraden av varroa

Jag talade med Åke Brånn häromdagen. Han arbetar med ligusticabiet, både med VSH-bin och ”vanliga” ligustica. Han kontrollerar angreppsgraden varje år med skakburken (alkoholtvättning av 1 dl/ca 300 bin). För att kunna göra urval för bättre varroaresistens på sin stam behandlar han inte rakt över alla samhällen. Med hjälp av kontrollen väljer han ut de sämsta samhällen som ska få
Read more…