Archive for the avel Tag

Samarbete i elgonområdet

För några år sedan hade varroaresistensen ökat märkbart på elgonbina. Då började jag ge bort några drottningar till grannbiodlarna mot löfte om att de skulle odla en del efter dem. Det gjorde de. Framför allt Stig-Åke Gerdvall och Peter Tesell. Radim Gavlovsky började jag samarbeta med vad gäller drottningodlingen och han fick ta så många drottningpuppor och drottningar han behövde
Read more…

Två veckor vid ELGON-centret

Sibylle och Wolfgang Kempf, Tyskland: (De har en eget forum för diskussioner om behandlingsfri biodling: http://www.vivabiene.de/  på tyska. Deras smeknamn där är SiWolKe. Sibylle är aktiv på olika forum. Hon har prövat olika slags bin i sina ansträngningar för behandlingsfria bin och samarbetar med ett antal biodlare i Tyskland i denna sak. De har skaffat en del Elgondrottningar som de
Read more…

Utvärdering av säsongen

I slutet av december brukar jag få tid att fylla i en Excel-applikation med siffror från året som gått avseende bisamhällena. Det hjälper mig att identifiera de bisamhällen som ska få sina drottningar utbytta den kommande säsongen och att hitta bra bisamhällen att odla drottningar ifrån. Jag fokuserar på varroaresistens, bra skörd, lätthanterlighet, bra temperament och svärmtröghet. Jag håller ordning
Read more…