Archive for the Bigårdens placering Tag

En elgonbiodlare

Föreläsningar är en trevlig aktivitet för lokalföreningar och distrikt. För ett tag sedan var jag och föreläste i Valdemarsvik. Man möter många nya ansikten och erfarenheter. Till exempel det godaste kaffet jag druckit på länge – nybryggt, på pizzerian i Valdemarsvik. Jag delade erfarenheter om resistensavel mot varroa och aveln med elgonbin. En av de trevliga biodlare jag träffade var
Read more…

Röverinätet motverkar reinvasion av varroakvalster

Sibylle Kempf i Tyskland delar med sig av sina tankar och erfarenheter av att använda röverinät i sitt arbete att hjälpa sina bin att utveckla varroaresistens. Bilden på bigården där bisamhällena står tätt tillsammans är inte en av Sibylles bigårdar. Det är så man bör undvika att placera sina samhällen. I naturen skulle bina aldrig leva tätt på varandra. Att
Read more…

Brandkåren räddade bin

Igår brann flera uthusbyggnader på en stor gård. Nära en byggnad har jag en av mina bigårdar. Närmsta bikupan är nog bara 6-7 meter ifrån. När jag fick telefonsamtalet och var på väg i bilen funderade jag och tänkte att det var nog sädestorken som startat branden – och det var det. Och byggnaden närmast bina bestod främst av en
Read more…

Tussilago

Andra arbetsdagen för att kolla utökningsbehovet hos bisamhällena blev påskafton, men bara ett par bigårdar inne i Elgonområdet med bigårdar. Nästa alla samhällen behövde en skattlåda ovanför spärrgallret som ligger över den tredje yngellådan. Yngelrummet består av tre 12 ramars shallowlådor (≈ 2,6 LN).  Har just kommit till bigården. Innan de fått skattlådor. Tussilago”fältet” i bakgrunden. Lägg märke till högen
Read more…

Att dela med sig av varroakvalster

Varroakvalster sprids lätt till andra bisamhällen. Ibland verkar dock detta inte vara av tillräckligt stor betydelse när man utformar försök med bin eller inrättar områden för utveckling av kvalsterresistenta bin. Ibland kan man undra varför kontrollsamhällen i resistensförsök placeras i samma bigård, eller inom en radie av 2 km från försökssamhällena. Speciellt när man låter varroapopulationen växa i en eller
Read more…

Drönarsamlingsplats

Jag lyfte av taket till bikupan och såg samtidigt hur den döda drönaren på taket började glida av taket för sedan att ramla ner i gräset. Under bråkdelen av en sekund såg jag att drönaren hade parningsorganet uttömt. Den hade parat sig, dött och ramlat ner på kuptaket. Den hade alltså parat sig rakt ovanför eller nästan rakt ovanför kupan/bigården.
Read more…

Hallon på fallet

Hallonriset på fallet växer så det knakar nu när vädret är bra, men det kommer inte att blomma för tidigt nu när våren är sen. Och bina satte igång att växa, dvs lägga ägg och göra yngel i vanlig tid med ljuset i mars, men inte fullt ut naturligtvis pga av den sena våren. Men nu är det full rulle.
Read more…