Archive for the celler Tag

Att förstå historien

Det var först 1876 som man kunde köpa vaxmellanväggar mer allmänt, då i USA. De tillverkades av A I Root och hade cellstorlek 5 celler per tum, något mindre än 5,1 mm. Det angavs som genomsnittsstorleken för arbetarbiceller i en bikupa.1 Ingenstans i bilitteraturen kunde man hitta uppgifter om att de mindre cellstorlekarna i första hand användes till yngel och
Read more…

Förnekelse av historien

Det har ibland förekommit tvivel på att binas cellstorlek verkligen förstorats under 1900-talet, jämfört med hur de naturligt byggde själva före mellanvägens tillkomst. Det är främst i tyskspråkiga områden eller områden som påverkats av dessa där detta förekommit. Ibland dyker det upp en och annan artikel på tyska som säger så. Jag har mer än en gång förvånats över detta.
Read more…

Naturlig positionering

Vad är nu detta? På engelska Natural Positioning eller Housel Positioning efter den biodlare Michael Housel i Orlando, Florida som 2002 upptäckte att vilda bisamhällen ofta bygger sina kakor någorlunda regelbundet efter ett visst mönster som ingen sett några uppgifter om tidigare. Cellerna i vaxkakan är sexkantiga. Dessa är mest ordnade så att spetsar på cellerna pekar neråt och uppåt.
Read more…