Archive for the ekologisk Tag

Europa visavi USA: avelsarbete för varroaresistens

På min engelska blogg svarade Rüdiger Dietrich på mitt inlägg på jämförelsen mellan resistensaveln mot varroa i Tyskland och USA. http://www.elgon.es/diary/?p=311 Det var ett bra komplement som jag gjorde till ett eget inlägg. Här kommer det översatt till svenska: Som tysk måste jag naturligtvis svara på Eriks bidrag ”Breeding varroa resistence: Germany versus USA” … 🙂 . När det gäller
Read more…

Varroastrategier i Tyskland och Amerika

Häromdagen fick jag den tyska bitidningen Imkerfreund nr 12-2013 i postlådan. I den fanns det två saker jag lade märke till. Varroabehandlingskonceptet i delstaten Hessen i södra Tyskland och en intervju med en tysk forskare som leder ett avelsprojekt för varroaresistens som bygger på deltagande av vanliga biodlare. Man redovisar ett visst mått av framgång. Tyskland Varroan har funnits i
Read more…

Var kan man köpa tymolkristaller?

Man kan köpa tymolkristaller från Mesimestari i Finland. det är inte svårt. Här är orderlistan http://www.hoitajat.mesimestari.fi/Hinnasto.php Artikelnr 7202 är 1 kg tymolkristaller Priset är i euro, inkl deras moms Mailadressen är mesi@mesi.fi Skriv ett mail till dom och tala om vad du vill ha och fråga fter priset. Företagare får pris utan moms. I prislistan står inklusive finsk moms. Då
Read more…

Varför tymol mot varroa

Mitt mål är att mina bin inte ska behöva någon bekämpning mot varroa utan skall klara detta själva. Vi känner idag till olika egenskaper som gör detta möjligt. Avel pågår på olika håll. Skötselmetoder kan underlätta för bina eller försvåra. Olika miljöer kan vara olika svåra för bina, t ex om det finns mycket reinvasion av kvalster. Kanske bina kan
Read more…

Ekologisk rapsodling

Raps går inte att odla utan intensiv användning av bekämpningsmedel! – Det har jag hört mer än en gång. Därför trodde jag på det. Från en ekologisk förkämpe hörde jag en öppning i en debatt – det finns sorter som klarar en ekologisk odling utan kemisk bekämpning. Fantastiskt! Budskapet borde ut så att hoten från kemikalier i rapsodlingen mot pollinatörer
Read more…