Archive for the ekologisk odling Tag

Klöver, gödsel och bin

I Wanguai Chronicles, en liten tidning på Nya Zeeland fanns 14 april en artikel av Rachel Rose med titeln “Bees play a vital role in food chain” – Bin spelar en viktig roll i matproduktionen. På Nya Zeeland är man väl medveten om vitklöverns betydelse för produktionen av mjölk- och köttprodukter. Vitklöver utgör en viktig del i djurbetet då det
Read more…