Archive for the fel biodling Tag

Biodling är en allvarlig sak

Biodling är en mycket viktig sysselsättning – för både större och mindre biodlare. När du är en biodlare bidrar du till naturens och samhällets fortsatta existens. Det finns en skillnad i attityd i allmänhet till biodlingen på de olika sidorna av Atlanten. I norra Europa är det en väldigt allvarlig sak – inte bara att vara biodlare, utan också mycket
Read more…