Archive for the Housel Positioning Tag

Kamp för honungsbinas överlevnad

SB är en relativt ny och engagerad biodlare i södra Tyskland. Hon är intresserad av olika typer av bin och deras plats i det ekologiska systemet. Jag bad henne att berätta sin historia och hennes kamp att hjälpa sina bin att överleva och frodas på egen hand så mycket som möjligt utan kemikalier. Hon skriver: Efter att ha studerat vilda
Read more…

MP-samhället utvärdering

Jag har delat med er hur det här muliparameter-samhället som jag kallar det har utvecklats. Det har fått några fler plastramar med små celler och de har varit placerade enligt vad jag kallar här naturlig positionering. Samhället hade också en svår erfarenhet i vintras/våras med möss som bodde gott i nedersta lådan. Samhället gav en toppskörd som första skörd i
Read more…

Första skörden från multiparameter-samhället

Förra året fick det här samhället en hel låda plastramar 4.95 cellstorlek placerade med naturlig positionering, http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=434 Det här samhället var ett mycket trevligt samhälle, genomsnittligt vad gäller skörd, men det behövde lite tymol mot varroan då det hade lite vinglösa bin under en kort period. Det invintrades med lådan med plastramar som översta lådan av tre, full med honung.
Read more…

Naturlig positionering, plastramar och en mus

Den nedersta lådan med det mysiga musboet. Till höger de två översta lådorna fulla med bin. Snart är de tillbaka ovanpå den understa. Du vet väl att man kan placera mellanväggar uppåt och neråt och sidledes ibland. Har du sett Y-et i botten av cellerna? Den sida av kakan eller mellanväggen som har Y-et i botten upp och ner är
Read more…

Naturlig positionering

Vad är nu detta? På engelska Natural Positioning eller Housel Positioning efter den biodlare Michael Housel i Orlando, Florida som 2002 upptäckte att vilda bisamhällen ofta bygger sina kakor någorlunda regelbundet efter ett visst mönster som ingen sett några uppgifter om tidigare. Cellerna i vaxkakan är sexkantiga. Dessa är mest ordnade så att spetsar på cellerna pekar neråt och uppåt.
Read more…