Archive for the lite arbete Tag

Att måla eller inte måla…

  Det började för mer än 25 år sedan… Eller rättare sagt: det var då det aldrig började… Det var då jag började utöka antalet bisamhällen. Jag hade gjutit kupor själv i polyuretan. Men jag stod inte ut med giftigheten i tillverkningsprocessen trots att kuporna blev bra. Och jag ville få billigare kupor. Det är dyrt att utöka mycket. Att
Read more…

Fylla parningskupor med bin

  Gör det du ska tillräckligt bra. Perfekt är ofta inte nödvändigt. Det sparar tid – och pengar. Det är bäst för bisamhället att dess drottning parar sig med många olika drönare, också härstamningsmässigt. I dessa varroatider är det maximalt viktigt att bisamhället får all hjälp det kan få för bästa möjligheter att överleva och prestera. Den genetiska variationen också
Read more…

Varför tymol mot varroa

Mitt mål är att mina bin inte ska behöva någon bekämpning mot varroa utan skall klara detta själva. Vi känner idag till olika egenskaper som gör detta möjligt. Avel pågår på olika håll. Skötselmetoder kan underlätta för bina eller försvåra. Olika miljöer kan vara olika svåra för bina, t ex om det finns mycket reinvasion av kvalster. Kanske bina kan
Read more…

Trygghet och tänka nytt

  1. Först måste man lyssna på dem med erfarenhet. 2. Så skaffar man egen erfarenhet. 3. Då har man förutsättningar för att tänka nytt – om det finns anledning. Ibland verkar det som om biodling är allvarligast, viktigast att man gör rätt, ja nästan katastrof om man gör fel – för mindre biodlare. Det borde vara allvarligast att göra
Read more…