Archive for the oxalsyra Tag

Bekämpning selekterar för snabbare varroaökning

Varroakvalster förökar sig i binas yngel. Efter att de kommer ut ur cellen när det färdigbildade biet kryper ut, sitter de på vuxna bin och suger kroppsvätska. Man har observerat att under binas yngelperiod 2/3 av kvalstren befinner sig i binas täckta yngelceller och 1/3 på bina.  Kvalster på bin. När kvalstret kom var fördelningen av kvalster i bisamhället 1/3
Read more…

Tveeggat svärd

Bekämpningsmedel mot skadegörare har inte bara positiva sidor. Det är bra att känna till för- och nackdelar då man bestämmer sig för en bekämpningsstrategi. Jag har valt att investera långsiktigt i ett avelsarbete för ett varroaresistent bi. Tills man har nått målet kommer man säkert i valsituationer att använda bekämpningsmedel. Om man inte är intresserad av att arbeta för ett
Read more…

Varför tymol mot varroa

Mitt mål är att mina bin inte ska behöva någon bekämpning mot varroa utan skall klara detta själva. Vi känner idag till olika egenskaper som gör detta möjligt. Avel pågår på olika håll. Skötselmetoder kan underlätta för bina eller försvåra. Olika miljöer kan vara olika svåra för bina, t ex om det finns mycket reinvasion av kvalster. Kanske bina kan
Read more…