Archive for the Pasaga Ramic Tag

Manipulera drottningodlingsbrädan

Pasagas drottningodlingsbräda är bäst. http://naturligbiodling.eu/blogg/?p=234 På yngelrummets plats placeras en drottninglös låda, med eller utan yngel, gärna bistark. Den kommer att ta emot många flygbin från yngelrummet. På den placeras drottningodlingsbrädan, med en liten öppning bakåt. (Bild 1)   Bild 1 Ovanpå placeras yngelrummet. Om samhället är bistarkt har man sen spärrgaller samt en skattlåda. (Bild 2) Nästa dag larvar man
Read more…