Archive for the rensning Tag

Vinglösa bin och varroamängden

Innan varroan kom förekom enstaka bin med outvecklade/missbildade vingar på våren. Kanske var det inverkan av viruset DWV, Deformed Wing Virus. Men det kan också ha varit kylt yngel under slutfasen av puppans utveckling till färdigt bi då vingarna bildas. Kalla nätter och mycket yngel i förhållande till bimängden kan ha gjort att en del yngel i ytterkanterna fick dåligt
Read more…

Kamp för honungsbinas överlevnad

SB är en relativt ny och engagerad biodlare i södra Tyskland. Hon är intresserad av olika typer av bin och deras plats i det ekologiska systemet. Jag bad henne att berätta sin historia och hennes kamp att hjälpa sina bin att överleva och frodas på egen hand så mycket som möjligt utan kemikalier. Hon skriver: Efter att ha studerat vilda
Read more…

Vårkoll sista veckan i februari

 Tacksamt ett typiskt utseende för vårkollen – inga utsotsfläckar på flustret.  Det vänstra samhället ovanifrån, sitter fortfarande i klot men har expanderat jämfört med januari. Vintern har varit kort, 2-3 veckor i januari. Resten har varit höst och sedan vår. Rensningsflykten har inte skett än, den allmänna alltså. De mest nödiga har varit ute, men det är inte många. Något
Read more…

Dagen T – som i toalett

Den 16 april var det 15 grader varmt i skuggan och solen sken. Då var det den stora Toalettdagen för bina. Alla bisamhällen gav sig ut i horder och släppte allt det de sparat under vintern i tarmen. Se upp alla lakanstvättar! Dit söker sig bina, eller blanka bilar – och släpper tarmens innehåll. NU kan den nya säsongen börja
Read more…