Archive for the VSH Tag

Små celler och VSH

Det har genomförts många test genom åren med liten cellstorlek för att undersöka kvalstrets reproduktion. Man har menat att man då undersökt den eventuella varroaresistensen hos bina. Det kan vara delvis sant, men bara delvis. Fokus har legat på kvalstret, inte på binas eventuella aktiviteter för att ta hand om kvalstret. Ett exempel på binas aktiviteter i detta sammanhang är
Read more…

Överblivna apideabin

 Bina från de här apideorna försökte jag förstärka en avläggare med. Bina som blir kvar i parningskuporna efter att man tagit de sista parade drottningarna, vad gör man med dem? Jag har försökt många olika sätt att göra ett samhälle av dem i slutet av säsongen. De flesta apideor har en drottning de gjort själva, en del av dessa drottningar
Read more…

Samhälle 47

Samhälle 47 sticker ut. Det började som en stor ”vildavläggare” förra året. Det betyder att jag tog en hel låda med 12 ramar shallow (låg langstroth) full med yngel, honung och bin, satte en låda under för utrymmets skull med några foderramar i kanterna och resten utbyggda. Den flyttades till en annan bigård där den fick dra upp en egen
Read more…

Varje biavlare bör VSH-testa sina avelsdrottningar

John Harbo   VSH – egenskaper VSH (Varroa Sensitive Hygiene ) är en egenskap hos arbetsbin. Arbetsbipuppor med varroakvalster som har avkommor städas ut. Det fertila honkvalstret överlever, men all avkomma till henne dör, liksom arbetsbipuppan. Arbetsbipuppor med varroakvalster som inte har avkommor städas inte ut. VSH-egenskaperna styrs av två gener. Generna finns i dubbel upplaga, två par av gener
Read more…

Varroan kan surra, i alla fall i mitt huvud

Bina är invintrade. Lunginflammationen verkar avklarad. Jag kan skriva av mig lite som surrat i huvudet den senaste tiden. Jag läste ledaren  i septembernumret i amerikanska Bee Culture, som vanligt mitt i prick. Av redaktören, Kim Flottum. En väl avvägd blandning av humor, cynism och allvar. Många faktorer bidrar till binas problem att överleva. Men om inte varroan fanns skulle de ha det
Read more…

Antivarroaegenskaper att främja

Per Ideström skrev 25 mars: Något av det som Wyatt Mangum, numera boendes i Virginia (USA), har undersökt är det Hygieniska Beteendet (HB), och förekomsten av Varroa Sensitive Hygiene (VSH). Genom att tillämpa frysmetoden, något Mangum gjort länge, kunde han konstatera att de av hans bin som tagit sig igenom toleransprocessen i North Carolina uppvisar en högre grad av HB.
Read more…