Archive for juli 7th, 2014

Drottningen från väggen

Fem dagar efter att jag tog hand om svärmen från väggen kollade jag den. Jag placerade den ungefär 3 km från huset den kom ifrån, för att hjälpa till att påverka bistammen i trakten. Det var ingen stor svärm, men den kommer att kunna klara vintern. Den hade placerat sig på den del av kupan som hade mellanväggar, byggt ut
Read more…