Starta behandlingsfri/varroaresistent biodling direkt utan avelsarbete

Starta behandlingsfri/varroaresistent biodling direkt utan avelsarbete

Behandlingsfri biodling NU Nu när vi haft behandlingsfri biodling ett antal år i Hallsberg har mikrobiomet, blandningen av mikrober på och i bina och bisamhället, blivit friskare och stöder immunförsvaret i bisamhället bättre. Nu kan biodlare som vill starta behandlingsfri

Varroaresistens och honungsskörd

Varroaresistens och honungsskörd

Starka varroaresistenta bisamhällen Vissa föreslår att en viktig egenskap för varroaresistens är ett mindre yngelklot och mindre ynglande. Det kan vara så för vissa bistammar, vilket resulterar i lägre tillväxttakt för varroakvalstren. Det innebär också mindre skörd för biodlaren. Ett