Behandlingsfria bin – en vinterförlust 29 mars

Behandlingsfria bin – en vinterförlust 29 mars

Varroaresistenta bin – en vinterförlust av ca 90 Jag har haft en lång resa för att uppnå behandlingsfria bin. Jag tänker självklart på varroakvalstret. 1989 hämtades avelsmaterial i Kenya (https://www.beesource.com/threads/exploring-monticola-efforts-to-find-an-acceptable-varroa-resistant-honey-bee.365571/#post-1843973).Det dröjde till 2007 innan varroakvalstret upptäcktes i min bigård. Jag

Varroaresistens och honungsskörd

Varroaresistens och honungsskörd

Starka varroaresistenta bisamhällen Vissa föreslår att en viktig egenskap för varroaresistens är ett mindre yngelklot och mindre ynglande. Det kan vara så för vissa bistammar, vilket resulterar i lägre tillväxttakt för varroakvalstren. Det innebär också mindre skörd för biodlaren. Ett