Avla varroaresistenta bin!

Något som kallas EurBeST konstaterar att varroaresistenta bin är viktiga för biodlingen. Europeiska kommissionen utsåg 2017 en internationell grupp av biforskare under ledning av tyska biinstitutet I Kirchhain att ta reda på mer om varroaresistenta bis betydelse för biodlarna i Europa.

I Gadden nr 1 2022 finns en artikel om EurBeSTs pilotstudie om detta. Man konstaterar inledningsvis att biodlarna har begränsade möjligheter att kontrollera kvalstret utan risker för anrikning av restsubstanser i biprodukterna, sekundära effekter på bina och resistenta varroakvalster. Bekämpningen i sig ger alltså sekundära effekter i form av bl a skador på binas överlevnadsförmåga, utveckling och skördeförmåga. Nedsatt livskraft helt enkelt. Det utreds inte närmare i artikeln. Det är tillräckligt att i den fokusera på varroaresistensavelns fördelar i sammanhanget.

Jag lyfter speciellt fram 3 av slutsatserna:

– Selektivt avelsarbete är ett effektivt sätt att öka produktiviteten, minska förlusterna och förbättra bihälsan.

– Regionala avelsstrukturer behövs för att kunna göra selektion på lokalt anpassade bin.

– Selektion för resistens fungerar!

I bildtexten till en av tabellerna kan man läsa:

”Efter en hel säsong utan behandling mot varroa förblev angreppet hos flera linjer under angreppströskeln på 3 %.” Under 3 % angreppsgrad bekämpade man inte mot varroa i bisamhällena.

Jag konstaterar att studien bekräftar att vi i Hallsbergs-Kumla bf arbetat efter riktlinjer som fungerar. Vi har länge använt gränsen 3 % för angreppsgraden över vilken vi rekommenderas att behandla. Bland annat denna riktlinje har hjälpt oss att uppnå en stam i området som bara till mindre än 10 % behöver bekämpning. Och där vinterförlusterna ligger på mindre än eller ca 10 %. Stammen ger starka bisamhällen med bra skörd. Läs mer om hur vi har gjort och gör i Hallsberg för att selektera varroaresistenta bin.
https://elgon.se/tymol.html
https://elgon.se/varroanivan.html
https://elgon.se/resistenshjalp.html
https://elgon.se/riktlinjer.html

Artikeln uppmuntrar förhoppningsvis fler att arbeta med öka sina bins varroaresistens.

Avel av varroaresistenta bin lönar sig!
Märkt på:    

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.