En forskargrupp vid universitetet i Lublin, Polen har gjort studier av bin på små celler. Ett av försöken gäller utrensning av dödat täckt yngel (nåldödade pup- por), en egenskap som har betydelse för motståndskraften mot yngelsjukdomar, t ex amerikansk yngelröta och kalkyngel. 

Studien syftade till att undersöka om man genom att hålla bin på vaxkakor med små celler (cellbredd på 4,93 mm), i kombination med naturligt urval genom att inte behandla(1) mot Varroa destructor, får en intensifiering av utrensningen av dött yngel. Man försökte också reda ut om själva överföringen av bisamhällen behandlade(2) mot Varroa (utan naturligt urval) på småcelliga vaxkakor gav en intensifiering av det hygieniska beteendet. 

Det hygieniska beteendet testades alltså i en grupp som behandlades mot varroatosis och en som inte blev behandlad, båda överförda från stora celler (5,56 mm) till små celler. 

Två kontrollgrupper bestod av varroatosisbehandlade respektive obehandlade samhällen som hölls på vaxkakor med polsk standardstorlek på cellerna (cellbredd 5,56 mm). 

Oavsett om de hade behandlats mot varroa eller inte, så rensade samhällena på små celler (4,93 mm) ut döda puppor (nåltestet) snabbare än bisamhällen som hölls på standardstorleken (5,56 mm) på celler, både behandlade och obehandlade. 

Försöket visade att det hygieniska beteendet kan intensifieras genom att överföra bisamhällen på små celler. Ingen speciell selektion behövdes bland samhällen som inte bekämpades mot varroa för att uppnå en förbättring av förmågan att rensa ut nåldödat yngel. 

Den praktiska användningen av denna metod blir sannolikt bättre genom att utföra ytterligare studier av olika bisamhällen, eftersom det kan skilja avsevärt i intensiteten av deras hygieniska förmåga (vilka arvsanlag de utrustats dem med). De kan också skilja sig åt i sin förmåga att bygga små celler korrekt. 

Källa: Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J., Strachecka A., Bajda M., Hygienic behaviour of colonies kept on small-cell combs, Med- yycyna Weterynaryjna (Veterinary Medicine – Science & Practice) vol. 70 (12), 774-776, 2014. PDF kan laddas ner härifrån: http://medycynawet.edu.pl/index.php/component/content/article/336- summary-201412/5234-summary-med- weter-70-12-774-776-2014

Eller kort url: http://alturl.com/yyv8d 

Det finns olika slags hygieniska egenskaper som varroaresistenta bin kan använda. Men man måste inte selektera på hygieniska egenskaper då man avlar bin för att bli mer varroaresistenta. Det räcker och är enklare att selektera på liten mängd kvalster. 

Det har visat sig att bin resistenta mot varroa genom något hygieniskt beteende också snabbare rensar ut dött yngel, också nåldödat eller frysdödat. Den avdödningen och mätningen används för att selektera hygieniskt beteende (HB). Sådant HB är bra för att bekämpa yngelsjukdomar, t ex yngelröta och kalkyngel. Men sådan selektion åstadkommer inte lika snabb ökning av varroaresistens som selektion på mängden av naturligt nedfall eller angreppsgraden av varroakvalster (t ex skakburk + T-sprit). (Se referatet från Dr Melissa Oddies föredrag på länken ovan.)

Redan efter några år när jag hade avlat för varroaresistens hos elgonbin, blev ett elgonsamhälle av en forskare testat med 100 nåldödade yngelceller. Utrensningen var inte långt från 100%-ig på 12 timmar. Ingen selektion hade skett med hjälp av kontroll av hur snabbt bina rensade ut nåldödat yngel. Uppenbarligen hade bina förbättrat sitt hygieniska beteende genom selektion på låg varroamängd med syfte att förbättra varroaresistensen.

Varroaresistenta hygieniska bin

För ett par år sedan testades ett samhälle igen, nu på en annan plats. 98% av 50 celler rensades ut på 6 timmar. Den viktigaste HB-egenskapen vad gäller varroaresistens är nog recapping (se länken ovan).

Hygieniska bin
Märkt på:            

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.