Skakburksprovet – hur ska jag bedöma det?

Den enkla regeln

3 % angreppsgrad är gränsen för behandling. Över den gränsen – behandla inom en vecka om det går. 3 % – 9 kvalster från ca 1 dl bin (300 bin).

En fördjupad förståelse av ett prov

Fyra olika regler till hjälp att förstå mängden kvalster i ett skakburksprov.

1 – Skakburksprovet

2 – Samhällsutvecklingen

3 – Yngelramarnas utseende

4 – Masonitskiva (0,5 x 0,5 m) framför flustret

Var tas skakburksprovet?

Randy Oliver i Kalifornien är en flitig skribent i American Bee Journal. Han har analyserat hela bisamhällen, de enskilda ramarna avseende angreppsgraden av varroa. Han kom fram till att antalet kvalster på olika ramar varierar. Det varierar mest på olika yngelramar. Mest kvalster är det från ramar med unga larver. Det mest representativa resultatet, som ger ett bra underlag för beslut, t ex för bekämpning eller inte, får man om man tar bin från utbyggda ramar, tomma, med honung eller pollen. Och de skall vara i närheten av ynglet, antingen i yngelrummet eller i mitten i första skattlådan över spärrgallret. (ABJ, May 2020, pages 525-528)

Skakburksprovet

Grundregeln för antalet skakburksprov per säsong är minst 2 ggr, vår och sensommar, ca mitten av maj (beroende på var i landet) och början av augusti (anpassa tiden om ljungdraget är ett huvuddrag). Om angreppsgraden är 2-3 % på våren tar man ett nytt prov om ca 14 dagar. Om det finns andra biodlares bin inom 2 km kan det finnas anledning att ta prov också i september för att kontrollera ev reinvasion på hösten.

Det finns två olika typer av skakburkar (snurrburk och skakburk). Easycheck som säljs av bl a LP:s biodling och Biredskapsfabriken är en snurrburk. Den vänds inte upp och ned för att avläsa resultatet. Skakburken som vänds upp och ner före avläsning säljs av Argsomettbi.se.

Jag tar här upp skakburken för alkoholtest. Man kan tycka att det tar emot att avdöda 300 bin för ett test. Kom då ihåg att enskilda bin alltid offrar sig på olika sätt för samhällets bästa. Yngel kan rensas ut av olika anledningar. Sjuka arbetsbin slängs ut ur samhället. Arbetsbin som sliter ut sina vingar för att hämta mat kan inte flyga hem igen. Under ett starkt drag är det många hundra per dag. Drönare dör så fort de parat sig. Drönare slängs ut på hösten när de inte behövs. Drottningen byts ut när den är för gammal eller sjuk.

Mobilappen Beescanning är ett alternativ som jag följer noga hur den utvecklas.

Samhällsutvecklingen

Utvecklas bistyrkan normalt, som förväntat med tanke på årstiden? Står utvecklingen stilla på våren? Negativt naturligtvis.

Täckta yngelramars utseende

Har täckt yngel bara enstaka tomma celler eller många? Det är som regel negativt med många hål (det saknas tänkt yngel där man förväntas sig att det skulle finnas). Om det finns bara ”några” fler än förväntat är det positivt. Det kan vara avtäckta puppor som rensats ut (som haft kvalster). Eller så finns pupporna kvar utan täckvax som skydd, eller så håller bina på att täcka dem igen.

En täckt yngelram med få hål, celler utan yngel i yngelområdet.
Några av pupporna är avtäckta, någon håller på att öppnas. En puppa rensas ut. En puppa täcks igen,
Ett yngelområde med många hål. Många puppor har rensats ut. Det kan vara negativt om samhällets status inte är så bra.

Masonitskivan framför flustret

På våren rensar de bottnen så då kan det finnas mycket skräp och döda bin där. Men när bina är nöjda med sin rensning ska det helst bara finnas enstaka döda bin men inget annat.

Det kan finnas krypande ungbin som till synes har normalt utseende. Det kan vara tecken på virus annat än DWV (bin med outvecklade vingar).

Det kan finnas äldre bin som kryper omkring, ibland med vingar som pekar åt sidan, också andra virus än DWV.

Det kan finnas bin med outvecklade vingar, den vanligaste viruseffekten av närvaron av varroakvalster, DWV (Deformed Wing Virus). Förekomsten av sådana här beskrivna bin är naturligtvis inte positivt. Finns endast ett sådant på sommaren avvaktar jag en vecka innan ev åtgärd. Finns två är jag villrådig. Finns tre är det oftast dags för behandling snarast. Jag använder egentillverkade tymolkuddar ovanpå spärrgallret när sådant finns. Annars nära ynglet, men inte omedelbart nära, inte i mitten utan snarare i bak och/eller framkant ovanpå överlisterna av lådan.

Det kan finnas utrensade puppor, arbetsbipuppor eller bitar av sådana, eller drönarpuppor. Det kan vara positivt eller negativt (negativt om det är mycket och täckta yngelramar har mycket hål i yngelområdet eller samhället inte utvecklas normalt).

Ett samhälle i stark utveckling på våren som har en masonitskiva där man kan observera en del viktiga skeenden.
På masonitskivan kan man få se olika saker som kan vara av värde för att bedömavad som händer inne i kupan.

Behandling mot varroa

Om samhället har kanske 5 % angreppsgrad i början av augusti, kanske med något ”vinglöst” bi på masonitskivan, och samhället fyller yngelrummet och ser friskt ut. Då kommer det enligt mina erfarenheter att klara sig fint om du påbörjar bekämpningen med två tymolkuddar (5 x 5 cm). Byt ut dem efter 10 dagar. Efter ytterligare 10 dagar tas de bort. Är det mycket varmt kan du ge 1,5 bitar och upprepa två ggr med 7 dagar emellan.

Om du kontrollerar angreppsgraden i september/oktober för att se om bina blivit utsatta för reinvasion kom då ihåg att den angreppsgrad du får kan vara påverkad hur mycket, eller snarare hur litet, yngel bina har. Randy Olivers i Kalifornien erfarenhet är att ju mindre mängd yngel ett samhälle har ju större andel av kvalstren finns på bina. Det betyder att 3 % angreppsgrad då motsvarar en mycket lägre angreppsgrad mitt i sommaren. Är samhället yngelfritt motsvarar det ca en tredjedel, dvs 3 % i ett yngelfritt samhälle motsvarar ca 1 % mitt i sommaren.

Bedömning av skakburksprov
Märkt på:        

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.