Varroaresistens och honungsskörd

Varroaresistens och honungsskörd

Starka varroaresistenta bisamhällen Vissa föreslår att en viktig egenskap för varroaresistens är ett mindre yngelklot och mindre ynglande. Det kan vara så för vissa bistammar, vilket resulterar i lägre tillväxttakt för varroakvalstren. Det innebär också mindre skörd för biodlaren. Ett