Archive for the Avtäckningsvax Tag

Avtäckning upp till 200 samhällen

  Avtäckning med gaffel där man tränat upp sig att dra över hela sidan i ett drag är en snabb och kostnadseffektiv metod. Ingen dyr avtäckningsmaskin behövs förrän man börjar närma sig 200 samhällen. Börja långsamt så att du får upp känslan i gaffeln att ligga strax under täckningen hela vägen från ena kortsidan till den andra. Om du envisas
Read more…