Archive for the Svärmfångstkupa Tag

En lokalt anpassad varroaresistent bistam

http://www.happyhollowhoney.com/   Richard Reid bor på landsbygden i Virgina, USA. Han började med bin 1973. Biodling var enkel då, nästan bara att sätta på och ta av lådor. 1995 hade alla hans bin dött på grund av varroakvalstret. Han tyckte inte om kemikalier och använde inte sådant i sina bisamhällen. Ett paketbi-samhälle han köpte då dog också, efter bara två
Read more…

Släpp in oss – vi rensar dina ramar

Idag fick jag ett telefonsamtal från min granne när jag var ute med bilen. Han berättade att en svärm virvlande runt i luften i hans trädgård, sedan flyttade de över ovanför min container där jag förvarar biutrustning. När jag kom hem gick jag till containern. Dörren är nästan alltid öppen för att undvika överhettning och för hög luftfuktighet i den.
Read more…

Svärmfångaren var för tidig

Svärmfångaren kom ut för tidigt! Anledningen till att den kom på plats ett tag just nu var för att jag behövde en bild till en artikel. Det är bara att sätta igen det lilla flustret med skumgummi ett par veckor. Enligt Jordbruksverket får man placera ut svärmfångstkupor mellan 15 maj och 31 juli. Kupan skall tidigare inte ha varit utsatt
Read more…

Svärmfångare på plats i aprilväder i maj

Vädret har vänt. April är här – i maj. Frost på natten och bina flyger knappt på dagen. Men solvaxsmältaren fungerar, mitt på dagen. Men binas utveckling har startat starkt. Samhällena har vuxit. De har mycket täckt yngel och är tunga av foder. Mina bin har utvecklat bättre resistens mot varroan och virus. Naturligtvis har den milda vintern hjälpt till.
Read more…