Per Ideström skrev 25 mars:

Något av det som Wyatt Mangum, numera boendes i Virginia (USA), har undersökt är det Hygieniska Beteendet (HB), och förekomsten av Varroa Sensitive Hygiene (VSH). Genom att tillämpa frysmetoden, något Mangum gjort länge, kunde han konstatera att de av hans bin som tagit sig igenom toleransprocessen i North Carolina uppvisar en högre grad av HB. Sammanfattningsvis kan sägas att bin som inte selekterats i detta avseende, naturligt eller artificiellt, uppvisar en grad av HB på 10%. Med detta menas att på 48 timmar rensas allt frysdödat yngel ut från endast 10% av de testade bisamhällena.

Mangum skar ut kvadrater på ca 25 kvadratcentimeter (two-inch squares), lade dem i frysen och tillsatte dem sedan i testsamhällena i North Carolina. Det visade sig att hälften, alltså 50% av de testade bisamhällena, uppvisade HB. Detta är ett mycket tydligt resultat. Utan varroans selektionstryck hade sannolikt inte detta beteende uppkommit. HB spelar en roll i binas motstånd mot Varroa destructor.

Är HB och VSH samma sak, helt eller delvis? Svaret på den frågan är nej. Hur kan man veta det? Jo, bin som selekterats för HB kan paras ut mot bin som inte besitter denna egenskap. Avkomman uppvisar då mycket låg eller ingen tendens till HB. För att denna egenskap ska komma till uttryck krävs att båda föräldrarna bidrar med korrekta gener.

Bin som besitter VSH uppvisar en annan bild vid utparning mot oselekterade bistammar. Avkomman besitter VSH, men bara i hälften så stor utsträckning som den förälder som uppvisade VSH-egenskapen fullt ut. Det räcker alltså med att endast en av föräldrarna besitter egenskapen VSH för att egenskapen skall komma till uttryck hos avkomman.

För att öka graden av båda dessa egenskaper, som ju konstituerar själva motståndet mot kvalstret, krävs endast grundläggande genetiska kunskaper och en rimlig grad av samordning. Såsom vid all avelsverksamhet. Varför sker det då inte? Vad tror ni?

Antivarroaegenskaper att främja
Märkt på:    

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.