Bekämpningsmedel mot skadegörare har inte bara positiva sidor. Det är bra att känna till för- och nackdelar då man bestämmer sig för en bekämpningsstrategi.

Jag har valt att investera långsiktigt i ett avelsarbete för ett varroaresistent bi. Tills man har nått målet kommer man säkert i valsituationer att använda bekämpningsmedel. Om man inte är intresserad av att arbeta för ett varroaresistent bi är det ännu troligare att man kommer i situationen att använda bekämpningsåtgärder mot varroan, snarast oundvikligt om man inte räknar med att låta bina dö, men vem gör det?

Det finns två godkända preparat i Sverige som får säljas för att bekämpa varroakvalster i bikupor, Apistan med den verksamma kemikalien tau-fluvalinat och Apiguard med det verksamma ämnet tymol. Tymol och organiska syror får användas i bikupor för att bekämpa kvalstret, genom att biodlaren själv iordningställer ämnet så att det kan användas i kupan. Dessa ämnen är godkända i ekologisk biodling. Man kan också använda drönarutskärning och spärrboxmetoden (drottninginspärrning).

S k subletala effekter, dvs negativ inverkan som inte direkt dödar bina, har uppmärksammats för olika slags preparat som bina kan råka ut för, t ex lantbruks­gifter. Och synergieffekter som dessa kan ha med t ex patogener (sjukdomsalstrare).

Nyligen uppmärksammade dr Heike Ruff vid universitetet i Würzburg oxalsyrans nackdelar i en kommentar i den tyska tidskriften ADIZ/Die Biene/Imkerfreund nr 2 2015 genom att göra en sammanfattning av en studie publicerad 2012.

Oxalic Trickling Foto Anders Berg

Vanligt (i Tyskland) är att under senhösten/vintern använda droppning en gång med ca 3,5 % oxalsyralösning av oxalsyra dihydrat (i Sverige 3,2 % lösning). Högre koncentrationer eller fler behandlingar leder till hög förlust av bin. Oxalsyraförångning tål bina fler än en gång på hösten.

En studie visar nu att OS-behandlingen, trots korrekt tillämpning kan ha skadliga effekter på bin. Syran påverkar både prestanda och beteende. Behand­lade arbetsbin försummade att ta hand om yngel och var mer inaktiva. Inlärning och minnet avseende dofter minskade. Även förkortades binas livslängd. Dessu­tom kan syran skada matsmältningsorganen hos biet.

Bina uppvisade ett ökat städbeteende. Om bina försökte få bort syrakristaller som fastnat på dem, eller om det var ett symptom på förgiftning är oklart. En slutsats är dock att försvaga­de bin inte kan bidra till att upprätthålla högsta hälsotillstånd hos samhället.

De exakta effekterna av OS är inte kända för forskarna. Ytterligare studier är avsedda att ta reda på om effekterna av syran är orsakade av nervskador (neurotoxicitet).

Källor:

 1. Schneider, S., Eisenhardt, D., RADEMACHER, E., Sublethal effects of oxalic acid on Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae): changes in behaviour and longevity, Apidologie, Springer Verlag (Germany), 2012, 43 (2), sid.218-225. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01003525/document
 2. Ruff, Heike, Oxalsäurebehandlung mit Nebenwirkungen, ADIZ 2015; 70 (2), sid 16.
Tveeggat svärd
Märkt på:    

En reaktion på “Tveeggat svärd

 • april 13, 2015 kl. 8:09 f m
  Permalänk

  Bin har ett mycket dåligt utvecklat immunförsvar på individnivå. Det var en av de saker som förvånade när binas DNA kartlades. Istället finns immunförsvaret på samhällsnivå till stor del.

  Du som människa utgör ett ekosystem där 90% av cellerna inte är mänskliga, det är mestadels maskar, bakterier, kvalster och svampar. Allt i naturen är organiserat på det sättet. Det är ekosystemet som utgör individen. Du dör utan ditt ekosystem.

  Även bisamhället är organiserat på det viset och kanske tom till större del än många andra arter. När varroa skall bekämpas tillsätts ämnen i doser som dödar kvalster, vilket är stora varelser i sammanhanget, men som bara nästan dödar bina. Dosen skall ligga i området mellan att kvalster dör och bina dör. Hur mycket av ekosystemet slås ut vid denna behandling? Hur mycket av immunförsvaret slås ut vid dessa behandlingar? Hur många bisamhällen går under pga behandling?

  Att använda bekämpningsmedel på detta vis i bikuporna är inget man skall göra på slentrian eller rutin utan möjligen när det absolut behövs. Åtminstone för de som har den möjligheten.

  Se det som ett tillägg till ditt som vanligt mycket bra inlägg.

  Tack för ditt fina arbete Erik!

  Svar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.