Darrel Jones bor i ett landsbygdsområde i norra Alabama. Han är en entusiastisk odlare av heirloomtomater (gamla sorter), http://www.selectedplants.com/ Att dessutom vara en biodlare är ett naturligt komplement till trädgårdsarbetet.

Darrel Brandypeace Brandypeace, en av Darrel Jones heirloom-tomater.

Att hålla bina behandlingsfria var hans mål från då han först såg ett varroakvalster 1993. År 2004 fann han en svärm från vildbin som visade betydande varroatolerans. Han såg en hel del hygieniskt beteende med avtäckta puppor som hade kvalster, i kombination med mycket lågt totalt antal kvalster i samhället. Det visade några oönskade egenskaper, t ex stark sticklystnad och hög svärmtendens. Han drog slutsatsen att bina var en kombination av Apis mellifera mellifera och italienska bin. Bina flög vid låga temperaturer och övervintrade på en liten mängd foder (honung).

Digital StillCamera
En s k vildsvärm

 

Kombinationspartner

Han köpte 10 drottningar av en stam som selekterades för motståndskraft mot varroa, från Dann Purvis. Han använde dessa 10 samhällen som drönarproducenter. Drönare som skulle para sig med drottningar han odlade från vildbina.

Darrel Purvis

Under några år efteråt stimulerade han sina samhällen att svärma. Förhoppningen var att sessa svärmar skulle stanna i närheten, etablera sig som vildbin och skapa en god buffert av resistenta drönare som hans ungdrottningar skulle para sig med. Det blev mer än 60 svärmar som flög in i skogen. Han säger att det finns många vildbisamhällen som lever i skogarna runt där han bor. Och han fångar några vildsvärmar i svärmkupor varje år. Han kunde lätt fånga mer om han ville.

Darrel natur Ett skogsområde i Alabama.

 

Avla bättre bin

Det finns cirka 100 bisamhällen flera km öster om honom. Han bedömer att de är tillräckligt långt borta så att de inte nämnvärt stör parningarna för hans ungdrottningar. Idag har Darrel Jones 14 bisamhällen i fyra bigårdar. En bigård är långt borta (200 km) från andra bin inklusive hans egna. Den bigården ger honom möjlighet att para ungdrottningar något annorlunda eller med en speciell drönarkälla i experimentsyfte.

 

Fler drottningar av motståndskraftig stam

År 2011 köpte han 3 drottningar från en drottningodlare vid namn Mike Carpenter. Mike selekterar på bin som jagar kvalster och skadar dem (grooming, bina rensar varandra från kvalster). Ett annat hygieniskt beteende. Darrel Jones vill kombinera olika varroaresistenta egenskaper i sina bin och han vill minska sticklystnaden och svärmningsbenägenheten.

Han köpte 3 drottningar från Bweaver 2015. Dessa bin annonseras som behandlingsfria (treatment free) och de är mycket hygieniska. Bina från dessa drottningar har bra humör men producerar många svärmar, också utanför den normala svärmsäsongen.

Det gillar inte Darrel. Han selekterar i sin avel för en bra honungsproduktion vilket betyder minst 30 kg per år (vilket är ganska normalt i USA), mycket hög kvalstertolerans, god kvalitet på honungen och övervintring i små samhällen som utvecklas mycket snabbt under våren. Han vill inte ha bin som svärmar lätt och han vill inte ha aggressiva bin. Beträffande dessa två egenskaper är han inte nöjd än.

 

Afrikaniserade bin

Afrikaniserade bin finns inte för närvarande i Alabama. Kalla vintertemperaturer kommer att förhindra att bin med mycket afrikaniserat inslag att överleva i norra Alabama. De kommer förmodligen att kunna överleva om de korsas med bin som bildar vinterklot.

BWeaver ligger i Texas, som är deklarerat vara kraftigt afrikaniserat vad gälle vildbin. BWeavers bin är signifikant påverkade av afrikaniserade egenskaper men har inte den stora sticklystnad som är typisk för afrikaniserade bin. Darrel har beslutat att byta ut drottningarna från BWeaver med egenodlade drottningar som övervintrar bättre. Han säger att afrikaniserade bin dock har en del bra egenskaper som kan utnyttjas i kombinationsavel.

 

Sprida bra bin

Hans mål är att sprida varroaresistenta bin i närområdet. Av denna anledning har han sålt totalt 25 bisamhällen till 3 lokala biodlare. Även de planerar att inte behöva använda någon behandling mot varroan. Darrel har ett avtal med dessa tre biodlare. De skall samarbeta i urvalet av de bästa avelsdrottningarna och använda dem tillsammans i aveln. År 2016, planerar han att göra ytterligare 10 nya bisamhällen som han skall sälja till fler nya biodlare i närheten.

 

Cellstorlek

Han använder standard Langstroth utrustning men med 11 ramar (i stället för 10) och 31 mm centrumavstånd (i stället för 35 mm). Han använder också småcelliga (4,9 mm) vaxmellanväggar. Han har några samhällen på 5,3 mm cellstorlek och ser ingen skillnad i varroatolerans eller honungsskörd. Men samhällena på stora celler utvecklas långsammare på våren. Detta är en dålig faktor för honom och han kommer inte göra några fler samhällen på 5,3 mm cellstorlek.

Darrel Cellmätning Så här kan man mäta cellstorleken. Man kan dessutom mäta den på två diagonala sätt på samma kaka, eller mellanvägg.

 

Angreppsgraden

Darrel Jones gör inte några kontroller av kvalsternivåerna i bisamhällena. Det har varit onödigt eftersom han aldrig har haft några stora förluster av bisamhällen eller har sett några bin med virus (vinglösa bin, DWV).

Han kontrollerade ett slumpmässigt utvalt samhälle 2014 för att se hur många kvalster som föll ner naturligt under en tidsperiod. Några andra biodlare hade bett om det eftersom de trodde att hans bin var fulla av kvalster. Detta samhälle hade ett nedfall av 15 kvalster under 48 dagar vilket bevisar att de hade fel. Det blir ett genomsnittligt dagligt nedfall av 0,3 kvalster per dag.

 

Omständigheter och egenskaper för Darrel Jones varroaresistenta bin

  • Området med hans bin har en viss mån av isolation från icke resistenta bin.
  • En stor population av vilda resistenta bin är etablerade i skogarna i närheten. Det här är en ganska annorlunda situation jämfört speciellt med många europeiska förhållanden.
  • Han började med bin som hade bra resistensegenskaper.
  • Han för inte in icke-resistenta bin i form av drottningar, avläggare eller bisamhällen i området.
  • Han provar som mest endast några få nya drottningar utifrån varje år.
  • Liten cellstorlek är positivt för samhällets utveckling men är inte nödvändigt för resistensen.
  • Inga behandlingar (mot varroa eller annat) av något slag har använts under de senaste 11 åren. Naturligt kvalstermotstånd hos hans bin är nog för att de ska må bra.
  • Årlig försäljning av honung betalar alla kostnader för att upprätthålla hans biodlingsverksamhet.
Fler varroaresistenta bin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.